Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné - Když myslíte na vzdělání svých dětí
 
 


NAŠE ŠKOLKA


Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020-2021 je kapacita Mateřské školy 100 dětí.

Nová zahrada

V červenci a srpnu 2018 prošla naše zahrada velkou rekonstrukcí. Stávající prvky již byly ve špatném stavu a byl nejvyžší čas je vyměnit.

Obrázků: 38

Denní program dětí

Každodenní program dětí v mateřské škole má napomáhat zdravému způsobu života dětí. Připravuje se se zřetelem na potřeby vývoje dětí, je pružný, umožňuje reagovat na neplánované situace, dovoluje zohlednit náladu skupiny dětí. Směnování učitelek je zajištěno tak, aby co nejvíce byly zajištěny prožitkové činnosti, nedocházelo k přílišným změnám v organizaci, činnosti děti aby probíhaly v klidu, zejména v adaptačním období, kdy děti jsou velmi citlivé na jakoukoliv negativní situaci. Při ranním scházení a odpoledním rozcházení učitelky přicházejí a končí přímou práci postupně. Důraz klademe na to, aby při řízených, nebo náročnějších situacích byly přítomny ve třídě vždy učitelky dvě ...

Naše třídy

Mateřská škola Centrum 2314 Karviná - Mizerov je v provozu od roku 1966. Kapacita MŠ (100 dětí) je každý školní rok zcela naplněna. Děti jsou po řádném zápisu k předškolnímu vzdělávání (v měsíci květnu) zařazeny do příslušné třídy zpravidla podle věku – homogenní třídy. Rozdělení do tříd podle věku nám umožňuje lépe respektovat individuální a věkové zvláštnosti a potřeby dětí, usnadňuje organizaci činností a akcí s dětmi, umožňuje promyšleněji plánovat činnosti, vhodněji volit metody a formy práce ...

Obrázků: 4

Aktuální jídelníček

Aktuální jídelníček ...Copyright © 2004-2018 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné | Všechna práva vyhrazena
Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele