Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné - Když myslíte na vzdělání svých dětí
 
 


< návrat zpět

Denní program dětí

     

Každodenní program dětí v mateřské škole má napomáhat zdravému způsobu života dětí. Připravuje se se zřetelem na potřeby vývoje dětí, je pružný, umožňuje reagovat na neplánované situace, dovoluje zohlednit náladu skupiny dětí.

Směnování učitelek je zajištěno tak, aby co nejvíce byly zajištěny prožitkové činnosti, nedocházelo k přílišným změnám v organizaci, činnosti děti aby probíhaly v klidu, zejména v adaptačním období, kdy děti jsou velmi citlivé na jakoukoliv negativní situaci. Při ranním scházení a odpoledním rozcházení učitelky přicházejí a končí přímou práci postupně. Důraz klademe na to, aby při řízených, nebo náročnějších situacích byly přítomny ve třídě vždy učitelky dvě.

Základní hlediska, ze kterých denní program mateřské školy vychází:

- respektování vývojových a věkových zvláštností dětí,
- prostor pro individuální vývoj,
- prostor pro rozmanité činnosti, zejména hru a prožitkové učení,
- prostor pro rozvíjení vzájemných vztahů.

Denní program má vyvážený poměr mezi řízenými a spontánních činnostmi, aktivitami a dobou na odpočinek.


Provoz mateřské školy

6:00 - 8:00 scházení dětí
12:15 - 12:30 rozcházení po obědě
14:30 - 16:30 rozcházení dětí po odpočinku


Orientační časové rozlišení denního programu

6:00 - 7:00 otevírání MŠ – ranní scházení dětí na třídě Kočičky, vzájemné setkávání dětí ze všech tříd, spontánní hry dětí
7:00 - 8:35 scházení dětí na kmenových třídách, ranní komunitní kruh, individuální práce s dětmi, didakticky zaměřené činnosti
8:35 - 8:45 ranní cvičení, pohybové aktivity a hry
8:45 - 9:00 hygiena, příprava na svačinu, dopolední svačina (délka svačiny je u dětí individuální)
9:00 - 9:45 pokračování didakticky cílených činností, hodnocení
9:45 - 10:00 hygiena, příprava na pobyt venku
10:00 - 11:45 pobyt venku - pohybové aktivity, hry na zahradě, vycházky do okolí MŠ (s přihlédnutím ke vhodným klimatickým a povětrnostním podmínkám)
11:45 - 12:15 hygiena, příprava na oběd, oběd
12:15 - 14:00 hygiena, rozcházení dětí po obědě, ukládání dětí k odpočinku (na základě individuálních potřeb dětí), četba před odpočinkem, náhradní klidové činnosti – indiv. práce s dětmi, uklízení lůžkovin
14:00 - 14:30 hygiena, příprava na odpolední svačinu, odpolední svačina
14:30 - 15:45 spontánní aktivity dětí, zájmové činnosti
15:45 - 16:30 uzavření jednotlivých tříd – převádění dětí do třídy s prodlouženým provozem – třída Kočičky, spontánní hry dětí

Časové rozlišení denního programu lze chápat jako orientační, učitelka přizpůsobuje denní program potřebám jednotlivého dítěte, ale i celé skupině. Zákonným zástupcům je v denním režimu dán prostor pro rozhovory s pedagogy ve třídě, možnost dohodnout konzultaci s pedagogy (vedením) mateřské školy, zapojit se do činnosti ve třídě, prohlédnout si práce dětí, které jsou průběžně doplňovány a jsou součástí estetické výzdoby mateřské školy.Copyright © 2004-2018 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné | Všechna práva vyhrazena
Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele