Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné - Když myslíte na vzdělání svých dětí
 
 


< návrat zpět

Dokumenty školy

Školní vzdělávací program "Centrumáček poznává svět" platný od 1.9.2017 včetně dodatků a příloh je k nahlédnutí u vedení školy.

Dokumenty ke stažení
Školní řád (formát PDF)

Návody a formuláře
Žádost o přijetí do MŠ (formát PDF)
Evidenční list dítěte (formát PDF)
Žádost o umístění dítěte do MŠ v průběhu letních prázdnin (formát PDF)
Žádosti o snížení úplaty za předškolní vzdělávání (formát PDF)

Výroční zprávy a dokumenty zde nezveřejněné jsou umístěné na stránkách ZŠ a MŠ U Studny zde. Do Mateřské školy Centrum jsou děti k předškolnímu vzdělávání přijímány v období stanovených zápisů do MŠ (zpravidla v měsíci dubnu) a v případě nenaplněné kapacity školy (100 dětí) také na základě individuálních termínů, kdykoliv v průběhu roku. K prázdninovémuj provozu (červenec, srpen) jsou přijímány děti na základě "Žádosti o přijetí do náhradní MŠ" a kopie evidenčního listu dítěte, kterou si vyžádají u ředitelky v kmenové MŠ. Po odevzdání dokumentů dostane zákonný zástupce rozhodnutí o umístění dítěte v Mateřské škole Centrum na dobu určitou.

V případě absence dítěte po celý kalendářní měsíc, si může zákonný zástupce na základě "Žádosti o snížení úplaty za předškolní vzdělávání" požádat o snížení úplaty na 1/2 stanovené měsíční úplaty pro celodenní děti.Copyright © 2004-2018 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné | Všechna práva vyhrazena
Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele