Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné - Když myslíte na vzdělání svých dětí
 
 


< návrat zpět

Naše třídy

Mateřská škola Centrum 2314 Karviná - Mizerov je v provozu od roku 1966.

Na základě usnesení Zastupitelstva města Karviné vznikla od 1.1.2016 po sloučení MŠ Centrum, MŠ Čajkovského a ZŠ U Studny nová příspěvková organizace s názvem Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace.

Mateřská škola Centrum získala nový název - Mateřská škola Centrumáček.

Kapacita MŠ (100 dětí) je každý školní rok zcela naplněna. Děti jsou po řádném zápisu k předškolnímu vzdělávání (zpravidla v měsíci dubnu) zařazeny do příslušné třídy zpravidla podle věku – homogenní třídy. Rozdělení do tříd podle věku nám umožňuje lépe respektovat individuální a věkové zvláštnosti a potřeby dětí, usnadňuje organizaci činností a akcí s dětmi, umožňuje promyšleněji plánovat činnosti, vhodněji volit metody a formy práce.

Vnitřní prostor je členěn do jednoho patra. V přízemí se nachází třída Kočiček a Ptáčků, v prvním patře třída Motýlků a Rybiček.

K pohybu dětí venku slouží krásná velká oplocená zahrada se vzrostlými stromy, pískovišti, vhodnými a bezpečnými herními prvky. Pro hry venku je mateřská škola dostatečně vybavena hračkami a různými pomůckami pro rozvoj pohybových aktivit.
Copyright © 2004-2018 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné | Všechna práva vyhrazena
Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele