Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné - Když myslíte na vzdělání svých dětí
 
 


ÚŘEDNÍ DESKA


Vnitřní řád školní jídelny

Informace o škole

Mateřská škola Centrum 2314 Karviná - Mizerov je v provozu od roku 1966. Kapacita MŠ (100 dětí) je každý školní rok zcela naplněna. Děti jsou po řádném zápisu k předškolnímu vzdělávání (zpravidla v měsíci dubnu) zařazeny do příslušné třídy zpravidla podle věku – homogenní třídy. Rozdělení do tříd podle věku nám umožňuje lépe respektovat individuální a věkové zvláštnosti a potřeby dětí, usnadňuje organizaci činností a akcí s dětmi, umožňuje promyšleněji plánovat činnosti, vhodněji volit metody a formy práce ...

Zaměstnanci školy

Aktuální přehled zaměstnanců školy ...

Dokumenty školy

Důležité dokumenty týkající se školy, školní vzdělávací program školy a školní družiny, informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, výroční zprávy školy a užitečné formuláře ...Copyright © 2004-2018 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné | Všechna práva vyhrazena
Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele